Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

About

noynoy-inutil

Sa matagal na panahon, daan-daan nang mga aklat, babasahin, pagsusuri , polyeto, presentations at iba pa ang nailimbag bunga ng maigting at maalab na pambansa-demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Subalit, marami na sa mga ito ang mahirap nang mahanap o kung hindi man, hindi naipapalaganap ng mahusay sa mga kasama. Humahango ng inspirasyon ang Aklatang Tibak sa mga sumusunod na website:

  • Arkibong Bayan na naglaman ng iba’t ibang larawan at mukha ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino
  • Aklatang Bayan na naglayong magpalaganap ng mga progresibo at kritikal na mga babasahin
  • PADEPA Online na naglalaman ng mga batayang babasahin hinggil sa pambansa-demokratikong kilusan

Mula rito, layunin ng Aklatang Tibak na tumulong sa sistematiko at mabilis na pagpapalaganap ng mga babasahin, references, powerpoint presentations at iba pang aklat upang madaling magamit at mabasa ng mga aktibista at mamamayan sa kanilang araw-araw na pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Mangangalap ang website na ito ng mga bagong artikulo, libro at mga sangguniang magagamit ng mga aktibista at mamamyan sa kanilang araw-araw na pakikibaka.

Ang imaheng ginamit sa header ay isang mural noong nakaraang Mayo Uno 2013. Ang larawan sa home page ay mula sa Rappler at ang ginamit sa page na ito ay mula sa Arkibong Bayan.

Tumatanggap ang Aklatang Tibak ng mga nais maging contributor o magmungkahi, mag-email lamang sa aklatangtibak@gmail.com. Matatagpuan din ang Aklatang Tibak sa Facebook at Twitter.

Ang mga uploaded files sa website na ito ay mula sa mga personal na koleksyon ng ilang tao at mga nakalap sa internet. Kung nais ninyong alisin ang mga ito, ipagbigay alam agad lamang ito sa amin. Salamat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s