Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Ang Pangangailangan Para sa Isang Rebolusyong Pangkultura

Leave a comment

JoseMariaSison5

“Ang balanse, padron o sintesis sa kultura na umiiral sa lipunan sa isang takdang istorikong antas sa lipunan ay walang iba kundi ang kaisahan ng magkakasalungat – ang kaisahan ng magkakasalungat na pwersang pangkultura. Ang kaisahang ito ay palaging isang temporaryong balanse na napapailalim sa dinamismo ng magkasalungat. Laging dinadaig at winawasak ng progresibong pwersa ang lumang balangkas na lagi namang pinipilit ng reaksyunaryong pwersa na panatilihin.

Kagaya ng di maiiwasang rebolusyon sa relasyong pampulitika at pang-ekonomya, hindi rin maiiwasan ang rebolusyon sa kultura. Sa katunayan, ang isang rebolusyong pangkultura ay kinakailangang bahagi ng rebolusyong pampulitika at pang-ekonomya.

Sa kasaysayan ng sangkatauhan, madaling makita na bago pa man ganap na umunlad ang pampulitika at pang-ekonomyang kapangyarihan ng isang nangingibabaw na uring panlipunan, binibigyan ito ng rebolusyong pangkultura ng mga kaisipan at layunin na nagsisilbing epektibong gabay sa pagkilos at higit pang pagkilos. Makakamit ng naghaharing uri ang kamalayan sa uri bago nito aktwal na naitatayo ang sariling kapangyarihan pang-estado at pinapalitan ang lumang kapangyarihan pang-estado at ang mga labi nito.”

Download here: Ang Pangangailangan Para sa Isang Rebolusyong Pangkultura

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s