Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Hinggil sa Gawaing Pangkultura sa Hanay ng Mga Manggagawa

Leave a comment

joma_zobel2

(This photo of Jose Maria Sison was taken in 1986 by Don Jaime Zobel de Ayala, art photographer and head of the Ayala business empire. It is one of the many photos of Sison taken by Ayala in connection with his photographic book on the Edsa uprising. Sison had just come out of fascist prison then. He was invited by Ayala through Sison´s brother-in-law Vicente Aquino (husband of Corazon Sison), who was then president of the Bank of Philippine Islands. Photo source here.)

“Ang tunggalian ng mga uri na naggsisimula sa saklaw ng ekonomiya at tumataas sa antas ng rebolusyonaryong tunggalian ng mga uri sa larangan ng pulitika ay nararapat maipahayag sa larangan ng kultura. Gumamit man kayo ng mga tradisyonal o bagong porma ng sining, dapat ring palamnan ang mga pormang ito ng kongkreto at nadaramang buhay ng tao na hango sa pambansa at panlipunang pakikibaka.

Sa pamamagitan lamang ng paglikha at pagtatanghal ng mga obrang artistiko na nakabatay sa buhay-buhay ng mga manggagawa at ng pagpapalitaw ng kanilang pakikibaka upang gapiin ang mga puwersang nang-aapi at nagsasamantala sa kanila maaaring magtagumpay kayo sa gawaing pangkultura sa hanay ng mga manggagawa.

Dapat iwaksi ng mga manggagawa ang mapamanhid na impluwensiya ng dekadenteng kulturang burgis at piyudal na garapalang nagmamaliit o di kaya’ malumanay na nanlilito sa kanila at lumuluwalhati naman sa mga nang-aapi at nagsasamantala sa kanila. Dapat ngang lumikha ang mga manggagawa at manggagawang pangkultura ng kanilang sariling proletaryong kulturang rebolusyonaryo.”

Download here: Hinggil sa Gawaing Pangkultura sa Hanay ng Mga Manggagawa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s