Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino


Leave a comment

WTO 9th Ministerial Conference and the G-33 Proposal on Agriculture: The Peasant Perspective

Kilusang Magbubukid ng Pilipinas

A paper prepared by Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) for the People’s Global Camp against WTO.

Download here: WTO 9th Ministerial Conference and the G-33 Proposal on Agriculture – The Peasant Perspective

Advertisements


Leave a comment

Praymer sa Kalagayang Pang-Ekonomya (Feb 2013)

Bagong Alyansang Makabayan

“Dapat ilantad ang mapanlinlang na propaganda ng “good governance is good economics”. Walang nagbago sa mga kontra-mamamayan at paatras na patakaran at programa sa ekonomya ng administrasyong Aquino kumpara sa mga naunang rehimen. Nananatiling pawang buladas lamang ang tinaguriang kampanya laban sa kurapsyon. Kung meron mang itong nais bigyang pansin, ito ay ang paghahawan ng landas para sa higit pang dayuhang pamumuhunan at pandarambong.”

Download here: Praymer sa Kalagayang Pang-Ekonomya (Feb 2013) inihanda ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)


Leave a comment

Praymer Hinggil sa Pork Barrel

abolish pork

“Ayaw ibasura ni Noynoy Aquino ang sistemang pork barrel sa kabila ng malakas na panawagang pagpapabasura dito dahil siya mismo ang pangunahing nakikinabang sa pork barrel at naglilingkod ito sa interes ng imperyalismong US na kanyang amo at sa mga lokal na naghaharing uri sa bansa na kanyang kinakatawan.”

Download here: Praymer Hinggil sa Pork Barrel (Ecumenical Institute for Labor Education and Research)