Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

PAGBEBENTA ni PeNOY sa PILIPINAS: Praymer sa Public-Private Partnerships (PPP) ng rehimeng Aquino

Leave a comment

Kilusang Mayo Uno

“Ang PPP ng rehimeng Aquino ay pagpapatuloy lang ng mga kapalpakan ng mga programang pang-ekonomiya ng mga nagdaang rehimeng sunud-sunuran sa patakaran ng neo-liberal na globalisasyon.

Ipinapakita ng PPP ng rehimeng Aquino ang tunay na kulay nito bilang tagapagsulong ng interes ng mga gaya niyang panginoong maylupa at malaking burgesya-kumprador at ng mga monopolyo-kapitalista sa mundo. Ipinapasa ng PPP sa pribadong sektor ang paghahatid ng batayang mga serbisyo kaya naman sa halip na maging serbisyo ang mga itong ibinibigay ng gobyerno, nagiging negosyo ang mga ito at pinagkakakitaan ng iilang negosyante na walang pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga manggagawa at mamamayan.

Habang ang mga pribadong korporasyon ay gumaganansya nang malaki, ang mga manggagawa at mamamayan ang nagdurusa sa pagbabayad ng utang at mataas na singil ng mga batayang serbisyo na dapat ay libre o abot-kayang ibinibigay ng gobyerno.”

Download here: PAGBEBENTA ni PeNOY sa PILIPINAS: Praymer sa Public-Private Partnerships (PPP) ng rehimeng Aquino by Kilusang Mayo Uno and ANAKPAWIS Partylist

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s