Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Manwal sa Gawaing PADEPA ng ANAKBAYAN

Leave a comment

Manwal sa Gawaing PADEPA ng ANAKBAYAN

“Ang Pambansa Demokratikong Paaralan (PADEPA) ay ang pampulitikang paaralang itinatayo sa hanay ng mga pambansa-demokratikong organisasyon masa. Ito ay may kwerpo ng mga instruktor na tuluytuloy na nagpapatupad ng edukasyon para sa masang kasapian ng mga organisasyong masa at gayundin sa hanay ng mamamayan. Nangangasiwa sa pagpapalaganap ng mga pambansa demokratikong babasahin, nagtataguyod at nagpapalaganap ng rebolusyonaryong kultura.

Ang ANAKBAYAN bilang pangunahing pambansa demokratikong organisasyong masa ng kabataan ay may sentral na tugkulin na iangat ang antas ng kamulatan ng kabataan at mamamayan.

Mahalaga ang gawaing edukasyon sa pagtitiyak ng kaisahan ng kasapian sa pambansa demokratikong linya at programa. Tutungan din ito sa pag-aarmas sa kasapian ng kaalaman at kakayahan sa maagap at matalas na pagsusuri sa iba’t ibang usapin. Bahagi rin nito ang pagtataas ng kanilang kaalaman at kamulatan sa pambansang demokratikong organisasyon at kilusan. Pundasyon din ito para sa tuluy-tuloy na pagpapanibagong-hubog ng mga kasapi upang isabuhay ang isang rebolusyonaryo at makamasang kultura.

Layunin ng PADEPA na matiyak na sustenido, masigla at malaganap ang pag-aaral sa iba’t ibang aspeto ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon sa buhay na paraan. Gayundin ang papapasigla, pagtataguyod at pagpapalaganap ng rebolusyonaryong kultura.”

– Mula sa Oryentasyon at Layunin

Download here: Manwal sa Gawaing PADEPA ng ANAKBAYAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s