Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Ang Saligang Batas ng ANAKBAYAN

Leave a comment

anakbayan saligang batas cover

“Sa tanglaw ng dakilang layunin na paglingkuran ang sambayanan at iambag ang aming talino’t lakas sa pakikibaka para ibagsak ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo at makamit ang pambansang kalayaan at demokrasya at sosyalismo, kaming mga kabataang manggagawa, magsasaka, mangingisda, estudyante, propesyunal, migrante, kabataan mula sa maralitang tagalunsod, taong simbahan, pambansang minorya at Moro, na nagbubuklod upang ipaglaban ang kagyat at pangmatagalang interes ng kabataang Pilipino, at naninindigan sa makasaysayang papel ng kabataan sa pagbabago ng lipunan, na magagampanan lamang kapag nakasanib ang kilusang kabataan sa kilusan ng mamamayan ay matatag na naninindigan, nagkakaisa at ipinagtitibay ang saligang batas na ito.”

– Mula sa Preambulo

Download here: Ang Saligang Batas ng ANAKBAYAN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s