Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Liyab at Alipato: Mga Karanasan sa Pag-Oorganisa sa mga Espesyal na Sonang Pang-Ekonomiya sa Pilipinas

Leave a comment

Liyab at Alipato

“Sa gitna ng tuluy-tuloy na pagdami ng mga sonang pang-ekonomiya sa bansa at mabilis na pagsakop nito sa mga lupain, mahalagang muling mapag-aralan ang nagiging epekto nito hindi lamang sa pwersang paggawa, kundi maging sa buong ekonomiya at likas-yaman ng bansa.

Nahahati sa dalawang bahagi ang pananaliksik.

Una, ang pagtalakay sa pambansang latag ng mga sonang pang-ekonomiya sa Pilipinas sa kasalukuyan, at mga mahahalagang yugto sa pagbabago ng konsepto at praktika ng pagtatayo ng mga sonang pang-ekonomiya sa bansa, at ang naging implikasyon nito para sa bansa.

Ikalawa, sinikap nating isalarawan ang kasalukuyang mga pagsisikap ng mga manggagawa sa loob ng mga engklabo upang makapagbuo ng mga organisasyong nagtatanggol sa kanilang interes.”

Download here: Liyab-at-Alipato

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s