Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Mga Dakilang Guro

Leave a comment

Marx Engels Lenin Stalin Mao

“Bakit mahalagang pag-aralan ang buhay ng dakilang mga gurong komunista? Mahalagang pagaralan ang buhay ng mga dakilang gurong komunista, sina Karl Marx, Frederik Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin at Mao Zedong, dahil itinuturo nila ang taus-pusong pagmamahal sa kapwa nang walang pagsasaalang-alang sa sarili – isang diwa ng ganap na di pagkamakasarili. Ipinamalas ng kanilang naging buhay ang walang hanggang pagpapahalaga sa kanilang gawain sa pagtataguyod ng proletaryong rebolusyon, at sa kanilang gabundok na pagmamalasakit sa lahat ng kasamang rebolusyonaryo at mamamayan. Tayong naniniwala sa proletaryong rebolusyon at mga Komunista ay dapat matuto sa kanila.
Naging natatanging lider komunista sila dahil niyakap ng masa ang kanilang mga ideya. Kung wala ang masa na puspusan at masiglang kumilos para sa rebolusyon ay hindi magtatagumpay ang rebolusyong pinamunuan ng mga dakilang guro. Sa kahulihulihang pagsusuma, ang masa ang tunay na bayani at siyang tagapaglikha ng kasaysayan.”

Download here: Mga Dakilang Guro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s