Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan?

Leave a comment

jose maria sison 3

“Ang kalusugan ng isang mala-pyudal na lipunan ay nakasalalay sa sitwasyon ng produksyon at pagluluwas ng mga produktong hilaw na materyales, karaniwan ay pang-industriya. Ang matagal nang depresyon ng mga iniluluwas na produkto tulad ng asukal at kopra ay pumipinsala sa ekonomya ng Pilipinas. Hindi totoo na ang tinatawag na mga industriya, tawagin man silang pamalit sa pag-angkat o pang-eksport, ay naglayo na sa Pilipinas sa batayang padron ng kalakalang matibay ang pagkakapwesto ang pagpapalit ng mga hilaw na materyales sa mga manupakturang imported. Ang mga lumulutang na industriyang ito ay gumagawa lamang ng kaunting pagpoproseso at karaniwang itinatayo upang iwasan ang mga taripa at lumikha ng ilusyon ng pag-unlad sa ekonomya.”

Download here: Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s