Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Makibaka para sa Pambansang Demokrasya (Struggle for National Democracy)

Leave a comment

Makibaka para sa Pambansang DemokrasyaAng librong ito ay koleksyon ng mga artikulo at talumpati ni Jose Maria Sison. Ang nilalaman ng librong ito ay ang mga sumusunod:

1. Talumpati sa Pagtatatag ng Kabataang Makabayan
2. Pambansang Paglaya at Paglaya ng Uri
3. Ang Pagpapasya-sa-Sarili at Ugnayang Panlabas
4. Ang Reporma sa Lupa at Pambansang Demokrasya
5. Ang Pagkakasangkot ng Pilipinas sa Digmang Byetnam
6. Ang Kilusang Paggawa
7. Ang Imperyalismong US at Rebolusyonaryong Internasyunalismo
8. Ang Pangangailangan para sa Rebolusyong Pangkultura
9. Ang Mersenaryong Tradisyon ng AFP
10. Ang mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
11. Ang Kilusan sa Pagpapalaya sa Ekonomya laban sa Imperyalismong US
12. Ang Kilusang Ika-24 ng Oktubre
13. Si Rizal, ang Kritiko ng Lipunan
14. Pangkalahatang Ulat sa Kongreso sa Pagtatatag ng Movement for the Advancement of Nationalism
15. Ang Pambansa-Demokratikong Kilusan at ang Pampulitikang Aktibista
16. Demokrasya at Sosyalismo
17. Hinggil sa mga Pangunahing Isyu ng Panahon
18. Tungo sa isang Pambansa-Demokratikong Kilusan ng mga Titser
19. Hinggil sa Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas
20. Ang Sopismo ng Christian Social Movement
21. Anatomi ng Pulitika sa Pilipinas
22. Sumusulong ang Kabataan
23. Ang Papel ni Recto
24. Kapangyarihang Estudyante?
25. Mensahe sa Samahan ng Demokratikong Kabataan
26. Mensahe sa Malayang Kilusan ng Kababaihan (MAKIBAKA) Hinggil sa Kilusan sa Pagpapalaya sa Kababaihan
27. Mensahe sa League of Editors for a Democratic Society
28. Mensahe sa Movement for a Democratic Philippines
29. Mensahe sa Nagkakaisang Progresibong Artista-Arkitekto
30. Mensahe sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng Kabataang Makabayan
31. Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura
32. Sa Alaala ni Carlos B. del Rosario

Download here: Makibaka para sa Pambansang Demokrasya (Struggle for National Democracy)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s