Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Araling Aktibista

Leave a comment

arak“Bagamat isinulat ang mga ito sa iba’t ibang pagkakataon mula 1929 hanggang 1945, sa ibang bayan, at para sa mga rebolusyonaryong Tsino na naglulunsad ng kanilang pambansa-demokratikong rebolusyon, ang mga aral na mahahango rito ay tulad ng gintong di kumukupas at di nawawalan ng halaga sa pagdaan ng panahon, saanmang lugar dalhin.”

Download here: Araling Aktibista

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s