Aklatang Tibak

Aklatan ng Aktibista at Sambayanang Pilipino

Home

“The philosophers have only interpreted the world, in various ways: the point, however, is to change it.” – Karl MarxKilusang Mayo Uno

Maraming negatibong opinyon sa mga aktibista. Nariyan ang wala na tayong nakita kundi ang pangit sa gobyerno, lahat na lang ng naluklok na pangulo ay kailangang ibagsak at laging kailangan ang mga kilos-protesta sa lansangan upang ipaglaban ang ating mga karapatan. Subalit, hindi nila maitatanggi ang kawastuhan ng pambansa-demokratikong pakikibaka.

Ang kawastuhan ng ating pakikibaka ay nakaugat sa malalim nating pagsusuri hinggil sa kalagayan ng lipunan mula sa pinaka-ugat at ang paglalatag ng mga konkretong programa upang baguhin ito. Ito ang nag-iiba sa ating kilusan sa iba pang nagtataguyod ng “pagbabago” sa ating lipunan. Ito rin ang dahilan kung bakit sa nakalipas na mga taon patuloy na sumusulong, lumalawak at lumalagablab ang paglaban ng mga mamamayan.

Sa pamamagitan ng Aklatang Tibak, layunin natin na maipalaganap ang mga babasahin, sanggunian, presentations, pag-aaral at iba pang reading materials na progresibo at kritikal upang higit nating mapag-aralan ang ating lipunan at patuloy itong baguhin hanggang sa tagumpay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s